Vuoden 2020 kansainvälisten kongressien tilastot julkaistu

Vuoden 2020 kansainvälisten kongressien tilastot julkaistu

  Marika Pulkkinen • 03.03.2021

Korona muutti kansainväliset
kongressit virtuaalitapahtumiksi

Kansainvälisistä kongresseista tehdään Suomessa vuosittaista seurantaa Visit Finlandin toimesta. Viime vuonna jäätiin koronan takia jälkeen vuoden 2019 luvuista, joka oli ennätyksellisen vuosi Kuopiossa ja koko Suomessa.

Poikkeusvuosi aiheutti muutoksia myös tilastointiin

Suomessa järjestettiin viime vuonna 74% vähemmän kansainvälisiä kongresseja kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 Suomessa järjestettiin vain 220 kansainvälistä järjestökongressia, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 835.

Korona aiheutti muutoksia myös kongressien tilastointiin. Tietoja pyrittiin viime vuonna keräämään myös virtuaalikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista.

Finland Convention Bureaun koostamassa tilastossa oli mukana 411 kongressia, mikä on 51% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 220 tapahtumaa pystyttiin toteuttamaan jollain tapaa, suunnitellusti paikan päällä tai virtuaalisesti. Osa peruutetuista tai myöhempään ajankohtaan siirretyistä kongresseista ei ole kirjautunut vuoden 2020 tilastointiin. Peruutettujen ja siirrettyjen tapahtumien osalta tilastoinnin kerääminen on ollut haastavaa, jonka vuoksi luvut niiden osalta ovat suuntaa-antavia.

Kuopiossa kirjattiin viime vuoden tilastointiin 11 kansainvälistä kongressia, joista kolme siirrettiin ja yksi peruutettiin toistaiseksi kokonaan. Loput seitsemän kansainvälistä kongressia, joihin osallistui yhteensä 1 408 henkilöä, järjestettiin virtuaalitapahtumina.

Ero edellisen vuoden kongressien määrään verrattuna on merkittävä, sillä vuonna 2019 Kuopiossa järjestettiin ennätykselliset 35 kansainvälistä kongressia, joissa vieraili yhteensä 2 102 osallistujaa. Siten kansainvälisen kongressimatkailun kokonaismatkailutulovaikutus Kuopiossa oli vuonna 2019 lähes 2 817 000 euroa. Virtuaalitapahtumissa on mahdollisuus kävijämäärien kasvattamiseen, mutta se syö isäntäkaupungeilta kongressimatkailun tuomia matkailutuloja.

Haastava vuosi ei estänyt kehitystyötä

Kun suuret ja kansainväliset tapahtumat peruttiin viime vuonna koronapandemian vuoksi, tuli tilalle virtuaalisesti ja turvallisesti hybridinä järjestetyt tapahtumat. Myös alueen kokouspalveluja tarjoavissa yrityksissä on otettu vallitseva tilanne huomioon, ja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen turvallisesti on nyt lukuisia vaihtoehtoja. Myös matkailun yhteismarkkinoinnissa tehtiin viime vuonna kehitystyötä. Esimerkiksi verkkosivusto uudistettiin palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin, jonka myötä saatiin yritysten turvalliset kokoustuotteet ja -palvelut asiakkaiden saataville.

Virtuaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti osallistujamäärien kasvattamiseen, kun kongresseihin pystytään osallistumaan toiselta puolelta maailmaa. Virtuaali- ja hybriditilaisuudet jäävät varmasti elämään myös koronapandemian jälkeen.

Turvalliset kokoukset Kuopiossa ja Tahkolla

Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen onnistuu turvallisesti paikan päällä kokoontuen tai virtuaalisesti, viimeisimmän kokoustekniikan avulla.

 

Lue lisää

Kansainväliset kongressit innovaatioiden ja kehityksen alustana tieteessä ja tutkimuksessa

Kuopion vahva tieteellinen osaaminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä alueen kongressimatkailussa. Lähes kaikki Kuopiossa järjestettävät kansainväliset kongressit ovat tiedepohjaisia. Näin ollen Kuopion tiede- ja tutkimusorganisaatioilla, kuten Itä-Suomen yliopistolla ja Kuopion yliopistollisella sairaalalla on merkittävä rooli alueen kongressimatkailussa.

Kongressit ovat hyvä alusta kuopiolaisille tieteentekijöille tuoda esille osaamistaan kansainväliselle tiedeyhteisölle ja samalla nostaa Kuopio yhdeksi merkittävimmistä kaupungeista tutkimuskentällä.

Kuopio Convention Bureau tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua kongressijärjestäjille. Kansainvälisten kongressien saaminen vaatii suunnittelua, ennakkovalmisteluja, aktiivisia toimijoita sekä korkeatasoista osaamista omalla tieteenalalla. Kuopio Convention Bureau tarjoaa apua sekä kongressien hakemiseen että järjestämiseen, auttaen löytämään sopivimmat tilat, palveluntarjoajat, oheisohjelmat sekä tarjoten alueen markkinointimateriaalit.

”Katsomme luottaen tulevaisuuteen ja uskomme kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin ja verkostoitumiseen. Kongressien suunnittelutyö vie usein vuosiakin ja se kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kun maailma taas aukeaa, niin Kuopio Convention Bureau auttaa! Tavoitteenamme on nostaa Kuopio kongressimatkailun kärkeen Suomessa. Tätä tukee se kehitystyö mitä alueella on tehty syksynkin aikana.”, tiivistää Pia Sihvonen.