Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n strategia 2017-2025

Visio

“Vuonna 2025 Kuopio-Tahko alue on Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue.”

Vision mukaisesti alueelle tärkeintä on matkailussa kehitys ja sen suunta aina vaan parempaan.

Missio

“Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n tehtävä on johtaa ja toteuttaa Kuopio-Tahko alueen matkailumarkkinointia liiketoimintalähtöisesti, kumppanit huomioiden.”

”Kuopio Convention Bureau Oy kehittää alueen kokous- ja kongressimatkailun markkinointia.”

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy ja Kuopio Convention Bureau Oy ovat molemmat luonteeltaan yhteismarkkinointiorganisaatioita, joten yhtiöt pyrkivät toteuttamaan vision tavoitteita markkinoinnin keinoin. Markkinointi on tunnistettu osaksi myyntiprosessia ja siksi kumppaniyritysten tarpeet huomioidaan tarkoin markkinointitoimenpiteitä suunniteltaessa.

Painopisteet

Matkailu on niin laaja kokonaisuus, että on välttämätöntä valita painopisteet, joihin panostetaan täysillä, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toiminnassa keskitytään ennalta päätettyihin kärkituotteisiin, kohdealueisiin sekä kohderyhmiin, joille tuotetaan relevanttia sisältöä matkapäätöksen tekemisen pohjaksi.

KÄRKITUOTTEET KOHDEALUEET KOHDERYHMÄT
– tapahtumat – pääkaupunkiseutu – perheet
– ski – Venäjä – aktiviteetti- ja harrastematkailijat
– sport – saksankielinen Keski-Eurooppa – kokous- ja kongressiryhmät
– wellness – Kaukoitä, erityisesti Kiina – tapahtumakävijät
– kaupunkiloma – yritysryhmät
– kokous- ja kongressi
– matkanjärjestäjäpaketit

 

Eritysesti tulevaisuuden haasteena on kansainvälisen matkailun lisääminen ja siihen liittyvän tuotteistuksen ja markkinoinnin kehittäminen. Tähän haasteeseen vastataan yhteistyöllä. Yhteistyötä tehdään alueen sisäisesti, mutta myös Järvi-Suomen (kansainvälisesti Lakeland) muiden alueiden kanssa sekä Visit Finlandin kanssa. Kansainvälisessä markkinoinnissa alueesta käytetään nimeä Capital of Lakeland.

Tavoitteet

Kuopio-Tahko Markkinoinnin yleinen tavoite on alueen matkailijamäärien ja erityisesti matkailutulon kasvaminen. Numeraalisia osatavoitteita:

  • vuosittainen majoitusmäärien kasvu yli 3% parempi kuin kansallinen keskiarvo
  • kansainvälisestä matkailusta yli 150 miljoonan matkailutulo vuonna 2025
  • yhteismarkkinoinnin budjetti yli 2 miljoonaa vuonna 2025
  • Kuopio-Tahko alueen kansainvälisten kongressien nelinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä

Erottava tekijä

  • Kotimaan markkinoilla: “Suuri kaupunki ja suuri matkailukeskus yhdessä.”
  • Kansainvälisesti: “Hyvin paketoitava, ainulaatuinen järviluonto helposti tavoitettavissa olevalla alueella.”

Kuopio ja Tahko järvialueineen muodostavat Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Matkailijoille tämä tarkoittaa erittäin monipuolista matkailukohdetta keskeisesti Suomessa ja monipuolisten yhteyksien tavoitettavissa olevalla alueella. Kansainvälisessä matkailussa on havaittu tärkeäksi mahdollisuudeksi järviluonnon erityisluontoisuus, joka on paketoitavissa matkanjärjestäjiä varten kilpailukykyisiksi, kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi.

Arvo

“Yhdessä.”

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy ja Kuopio Convention Bureau Oy ovat niin vahvoja, kuin on niiden kumppanuusverkostot.

Kuopio-Tahko Markkinointi etusivulle