<br data-eio= Warning: Undefined variable $image_title in /home/kuopiotahkofi/bedrock-kuopiotahko-fi/web/app/uploads/cache/d159f0c075a2bcc7a36fe38dada5099f02d0341d.php on line 47
”>

Vuoden 2022 kansainvälisten kongressien tilastot julkaistu

Kongressivuosi 2022

Kansainvälisistä kongresseista tehdään Suomessa vuosittaista seurantaa Visit Finlandin toimesta. Suomessa järjestettiin vuonna 2022 yhteensä 428 kansainvälistä järjestökongressia. Määrä on suurempi kuin edellisvuonna, mutta vielä noin puolet pienempi kuin koronaa edeltävänä ennätysvuonna 2019.

Kongresseissa nousua edelliseen vuoteen

Finland Convention Bureaun keräämän tilaston mukaan Suomessa järjestettiin vuonna 2022 yhteensä 428 kansainvälistä järjestökongressia, joista 273 oli fyysistä kongressia, 110 järjestettiin hybridimuodossa ja 45 kokonaan virtuaalisesti. Luku on suurempi kuin vuonna 2021 (320 kansainvälistä kongressia), mutta vielä noin puolet pienempi kuin ennätysvuonna 2019 (835).

Kuopiossa kirjattiin vuoden 2022 tilastointiin 10 kansainvälistä kongressia, joista yksi järjestettiin kokonaan virtuaalisena ja kaksi hybridinä. Kuopiossa järjestettyihin kongresseihin osallistui yhteensä 2 720 henkilöä.

Virtuaali- ja hybriditapahtumat tarjoavat mahdollisuuden kävijämäärien kasvattamiseen, mutta ne syövät isäntäkaupungeilta kongressimatkailun tuomia matkailutuloja. Finland Convention Bureaun teettämän tutkimuksen mukaan ulkomaisten kongressikävijöiden keskiarvo käytetystä summasta koko matkaa kohden Suomessa on 1 405 euroa. Päivää kohti käytetty rahamäärä oli keskimäärin 268 euroa. Näin ollen kansainvälisen kongressimatkailun kokonaismatkailutulo Kuopiossa viime vuonna on arviolta noin 3 miljoonaa euroa.

Kuopiossa vahvaa tieteellistä osaamista

Lähes kaikki Kuopiossa järjestettävät kansainväliset kongressit ovat tiedepohjaisia. Näin ollen Kuopion tiede- ja tutkimusorganisaatioilla, kuten Itä-Suomen yliopistolla ja Kuopion yliopistollisella sairaalalla on merkittävä rooli alueen kongressimatkailussa. Kansainväliset kongressit toimivat innovaatioiden ja kehityksen alustana tieteessä ja tutkimuksessa, jonka vuoksi ne ovat loistava tapa myös kuopiolaisille tieteentekijöille tuoda esille osaamistaan kansainväliselle tiedeyhteisölle ja samalla nostaa Kuopio yhdeksi merkittävimmistä kaupungeista tutkimuskentällä.

Kuopio Convention Bureau tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua kongressijärjestäjille. Kansainvälisten kongressien saaminen vaatii suunnittelua, ennakkovalmisteluja, aktiivisia toimijoita sekä korkeatasoista osaamista omalla tieteenalalla. Kuopio Convention Bureau tarjoaa apua sekä kongressien hakemiseen että järjestämiseen, auttaen löytämään sopivimmat tilat, palveluntarjoajat, oheisohjelmat sekä tarjoten alueen markkinointimateriaalit.

Kongressien suunnittelutyö vie usein vuosiakin ja se kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Pitkäjänteinen työ kuitenkin kannattaa, sillä kongressin isännöiminen on erittäin palkitsevaa – niin kongressin järjestäjille itselleen kuin heidän edustamilleen tieteenaloillekin.”, tiivistää Pia Sihvonen.

Kuopio Convention Bureau
Pia Sihvonen
p. +358 10 235 1120
kcb(a)kuopiotahko.fi

Saatat olla kiinnostunut

Esittelyssä

Kokoukset ja ryhmät

Esittelyssä

Suunnittele matkasi

Esittelyssä

Syö ja juo