<br data-eio= Warning: Undefined variable $image_title in /home/kuopiotahkofi/bedrock-kuopiotahko-fi/web/app/uploads/cache/d159f0c075a2bcc7a36fe38dada5099f02d0341d.php on line 47
”>

Kohti DXO:ta

  vieraileva kirjoittaja • 27.05.2022

Kehitys ei ole kehitystä, jos sillä ei ole suuntaa. Visio on vain haave ilman tekoja.

Alueemme matkailun ja vapaa-ajan elinkeino tarvitsee yhä parempaa yhteistyötä markkinoinnin ja kehityksen saralla. Tarvitaan suunta sekä toimia. Olemme matkalla kohti uutta alueellista DXO-toimintaa.

Matkailullisen vetovoiman pitkäjänteinen kasvattaminen on haastava tehtävä. Alueemme onneksi yritysten merkittävä edustus on jo järjestäytynyt tehtävää varten yhteismarkkinoinnin muotoon. Taustalla on filosofia, että yhdessä tekemällä pystytään aktivoimaan suurempi yleisö, joka päättäessään matkailla Kuopion ja Tahkon alueelle, tuo tuloja kaikille. Eli kasvatetaan yhdessä koko matkailun kakkua, eikä yritetä kahmia kaverin kakkupalasta. Terve kilpailu on tervetullutta ja luonnollistakin, kunhan yhdessä ensin varmistetaan, että matkailija ylipäätään on kiinnostunut saapumaan meille päin.

Onnistuminen hyödyttää talousaluetta laajemminkin, sillä elinvoimainen vapaa-ajan ja matkailun elinkeino tarkoittaa kerrannaishyvää vetovoimasta verotuloihin, opiskelijoista yrityksiin ja vapaa-ajan palveluista monipuoliseen kulttuuriin.

Yhteismarkkinointi toimii siten, että yritykset maksavat toimintansa laajuuteen peilaavan summan yhteiseen kirstuun, josta sitä puolestaan sijoitetaan alueen vetovoimaan tähtäävään markkinointiin. Viesti suunnataan sekä alueemme sisälle että ulos. Osa vastineesta kumppaneille tulee konkreettisena näkyvyytenä markkinointikanavissa, osa sijoitetaan kaikkia hyödyttävän yhteisen edun nimissä. Kuopion kaupunki puolestaan investoi vuosittain yhteiseen kirstuun euron jokaista elinkeinon investoimaa euroa vastaan, aina 550 000 € saakka. Diili on erinomainen.

Nykyaikainen ja vaikuttava markkinointi on melko kompleksinen paketti. Yhtiö on valinnut strategiakseen pitkäjänteisen jatkuvan vaikuttamisen keinot temppumarkkinoinnin sijaan. Näin ollen vahva digipainotus ja mielenkiintoiset sisällöt luovat vaikuttamisen perustan. Sen päällä pidetään yllä perinteisempää mainos- ja medianäkyvyyttä. Koska tarvittava osaamisvalikko ei tarkoita yhden tai parinkaan tekijän bändiä, on perustelua etsiä tehtävään tiimi, josta osaaminen löytyy. Tätä tointa Kuopio-Tahko Markkinoinnin toimeksiannosta hoitaa kuopiolainen yhtiö Ahooy Creative Oy. On hoitanut nyt jo muutaman vuoden ajan. 

Tuona aikana olemme tiivistäneet yhteismarkkinointiyhtiön tehtävää yhä selkeämmin kohti markkinointiyhtiön tarkoitusta. Tätä työtä olemme tehneet yhdessä yrityksen ohjausryhmän ja hallituksen kanssa. Vaikka yhteistyössä olemme saaneet paljon aikaan toiminnan saralla, olemme samalla joutuneet sanomaan liian monta kertaa ei yritysten moniin muihin avunpyyntöihin. Apua nimittäin tarvitaan, mutta tarve on erityisesti kehityksen ja konkreettisten tekojen tontilla. Eli siinä, kuinka yritykset yhdessä voisivat rakentaa vaikuttavampia asiakaskokemuksia, miten isoja ja pieniä kehitysideoita saataisiin tekojen tasolle. Toisin sanoen kehitysyhteistyö kaipaa vastaavan kaltaista järjestäytymistä kuin mitä yhteismarkkinointi jo tekee.

Toivottavasti en närkästytä ketään paljastamalla, että itse asiassa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituspöydässä asia tunnistettiin jo muutama vuosi sitten, kun markkinointiyhtiö kasasi omaa strategiaansa. Tehtävälistan ulkopuolelle jätettiin haikeana, mutta tietoisesti, monta merkittävää vastuualuetta, joita olivat – vain muutama mainitakseni – kehitysyhteistyö, elinkeinon edustus, hankekoordinointi ja kansainväliset suhteet ja kanavat. Näitä kutsuimme mustiksi palloiksi, joiden oli pakko antaa pudota, jotta uudistuminen voisi lähteä liikkeelle oikein. Eli siten, että yhteismarkkinointi voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja jotta elinkeino itse havaitsee laajemman haasteen ja järjestäytyy asian taakse.

Nyt olemme vihdoin tilanteessa, jossa mustat pallot alkavat saamaan väriä ja kerääntymään selkeäksi toimeksi. Jaakko Löppösen tekemän selvitystyön sekä koollekutsun pohjalta on syntymässä matkailun ja vapaa-ajan elinkeinon oma kehitysorganisaatio, jonka tavoitteena on synnyttää rakenne tuottavampaa hanke- ja kehitysyhteistyötä varten sekä avata kansainväliset matkanjärjestäjäkanavat. Kuopio-Tahko Markkinointi keskeisine toimijoineen on ollut valmistelemassa uutta mallia alusta saakka, sillä yhteismarkkinointi tulee olemaan keskeinen funktio DXO-toiminnassa, joka mahdollistaa kehityksen, markkinoinnin, myynnin ja edustuksen yhteisen suunnan ja matkailun elinkeinon kasvun koordinoidusti.

Moni yhteismarkkinoinnin kumppani on jo kysynyt, tuleeko uudesta toimijasta kilpailija yhteismarkkinoinnille? Ei missään nimessä. Siitä tulee elintärkeä ja symbioottinen toiminne.

Entä pitääkö nyt valita kummassa yhteisorganisaatiossa on mukana? Nyt olisi tärkeää olla mukana molemmissa. Vaikka yhteismarkkinointiyhtiö on mukana DXO-organisaation kehityksessä, edustaa se siinä pöydässä ensisijaisesti vetovoimatavoitteiden toteutumista. Olethan mukana jo digitaalisessa työtilassa? Mikäli et, klikkaa itsesi sisään jutun lopussa olevasta linkistä!

Kotikuntani ei ole mukana yhteismarkkinoinnissa, eikä kehitysorganisaatiossa. Voiko yritykseni silti tulla mukaan ja saanko vastinetta itselleni? Voi, saat ja kannattaa tulla mukaan. Tietenkin toivomme sekä yhteismarkkinointiin että kehitysorganisaatioon mukaan KAIKKI POHJOIS-SAVON ALUEEN KUNNAT JA KAUPUNGIT, mutta tulevaisuuden ja tahdin määrittävät vain mukana olevat yritykset. 

Miten Kuopio-Tahko Markkinointi -niminen yhtiö voi markkinoida muita kuin Kuopion ja Tahkon alueen toimijoita nyt, kun yhteistoiminta laajenee maakuntatasolle? Oikein hyvin. Ottamalla mukaan kaikki halukkaat. Yhtiön virallinen nimi ei ole sama asia kuin markkinoitavat asiat, alueet tai brändit. Yhtiö on jo vuosia sitten linjannut, että kaikissa toimissa ensijainen näkökulma on asiakkaan, eli matkailijan, näkökulma. Me palvelemme siis heitä yritysten tuella. Yritykset johtavat yhteismarkkinointiorganisaatiota ja tekevät valinnat siitä, kuinka ja millä tarjoomalla tai millä brändillä/brändeillä maailman matkailijoita jatkossa houkutellaan. Kuopio-Tahko? Pohjois-Savo? Lakeland? You name it.

Summa summarum – matkailualueena menestymiseen tarvitaan yritysten keskinäistä tuotteistamista ja kaupallistamista, jotta on mitä markkinoida. Hankeyhteistyöt ovat vasta näyttäneet pintaraapaisun siitä hyödystä, mitä ne voisivat mukanaan tuoda, jos yritykset itse olisivat laukaisemassa liikkeelle hankkeita aitoon tarpeeseen ja ideaan. Kansainvälinen matkailu on jälleen aukeamassa. Sitä varten tarvitaan aktiivista työtä kentällä, jotta oikeat kanavat ja konkreettiset polutukset syntyvät. Lopulta kaiken pitää olla helposti saavutettavissa ja ostettavissa digitaalisesti. Näillä osa-alueilla olemme vaarassa jäädä telineisiin muun maailman repiessä jo etumatkaa ellemme nyt istu yhteiseen pöytään (tai digitaaliseen työtilaan) ja anna kukin omaa aivokaistaamme ja lihaksia yhteisen edun, alueemme matkailun ja vapaa-ajan elinkeinon kasvun hyväksi.

Olemme nähneet monia useita eri kaavioita, puita ja diagrammeja, joiden avulla uutta yhteistyötä on kuvattu. Tässä oma korteni informaatiografiikan kekoon. Kuopio-Tahko Markkinointi majailee luonnollisesti kuvion vasemmassa laidassa markkinointiotsakkeen alla luomassa kysyntää.

Tästä tässä kaikesta on kyse. Vaakakupissa ei ole enempää eikä vähempää kuin alueemme matkailun ja vapaa-ajan elinkeinon tulevaisuus ja seuraava aukeama. Toivottavasti olet mukana yhteismarkkinoinnissa sekä uudessa maakunnallisessa kehitysorganisaatiossa sijoittamassa vetovoimaamme ja vaikuttamassa koko elinkeinon kannattavuuteen.

Tatu Ahonen, luova johtaja, Kuopio-Tahko Markkinointi ja Ahooy Creative