Tahkon keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishanke etenee

Tahkon keskustan kehittämishankkeen yleissuunnitelmaluonnokset julki

Tahkon keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishankkeessa julkistettiin tänään kaksi erilaista yleissuunnitelmaluonnosta, joissa Tahkolle esitetään muun muassa kävelykeskustaa, uusia liiketiloja, rantabulevardia sekä monenlaista rantarakentamista.

Kuopion kaupunki teetti kevään 2019 aikana kaksi ideasuunnitelmaa Tahkon keskustan kehittämiseksi ja ne ovat osa Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishanketta. Arkkitehtitoimisto INARON ja FCG Arkkitehtien laatimista suunnitelmista voi antaa palautetta kesäkuun ajan. Itse yleissuunitelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun ( asemakaavan ) pohjaksi. Toteutuessaan esimerkiksi rantabulevardi yhdistäisi Tahkon keskustan saumattomasti Tahkolahteen ja autoliikenne siirtyisi kiertämään kävelykeskustan Keitaankadun, eli tutummin Tahko Spa Hotellin kautta. Suunnitelmissa huomioidaan myös keskustan alueen entistä parempi yhteys Tahkon monipuolisiin, ympärivuotisiin reitistöihin.

Arkkitehtitoimisto INAROn havainnekuva.

Suunnitelmien pohjalta Tahkolle voitaisiin luoda myös uusia liiketiloja, toimiva kylämäinen kävelykeskusta sekä uutta rantarakentamista ja sisältöpalveluita. Suunnitelmat mahdollistavat myös esimerkiksi uusien kaupan alan toimijoiden tulemisen keskustaan, ranta-aukion, maauimalan ja saunamaailman rakentamisen, kylpylän laajennuksen sekä gondolihissin rakentamisen alueelle. Suunnitelmissa on huomioitu myös mahdollinen lisämajoituksen tarve sekä uusi venesatama. Autoliikenteen siirtyminen Sääskiniementieltä Keitaankadulle keskustaa kiertävälle reitille mahdollistaisi suunnitelmissa olevan kylämäisen kävelykeskusta-alueen. Huomioon on otettu myös joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä alueen ympärivuotinen huolto- ja joukkoliikenne.

FCG Arkkitehtien havainnekuva.

”Suunniteltu Tahkon uusi keskusta tulee olemaan paras paikka uusille majoitus- ja palveluinvestoinneille. Tavoitteena on ollut saada aikaan kompakti kokonaisuus, joka on toteutettavissa vaiheittain niin maanomistajien itsensä kuin myös muiden sijoittajien toimesta”, toteaa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

PNT Real Estate Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heppu Pentin mielestä Tahkolahden rantarakentaminen tarjoaa selkeän erottautumiskeinon muihin vastaaviin vapaa-ajan ja matkailukeskuksiin verrattuna. PNT Real Estate Oy on yksi Tahkon keskusta-alueen suurimmista maanomistajista.

Palautteet huomioidaan lopullisen yleissuunnitelman laadinnassa

Kehittämishanke etenee nyt julkistettujen suunnitelmaluonnosten palautteen keruulla. Suunnitelmiin voi tutustua Kuopion Kaupungin verkkosivuilla, jossa niitä voi myös kommentoida.  Nähtävillä myös suunnitelmien pohjalta mallinnettua videokuvaa sekä hankkeen alkuvaiheen taustaselvitykset.

Luonnoksista saadut kommentit ja palautteet sekä kaupungin tavoitteet Tahkon kehittämiseksi huomioidaan lopullisen yleissuunnitelman laadinnassa. Syksyn 2019 kuluessa laaditaan myös selvitykset yleissuunnitelman melu- ja tuulisuusympäristöstä sekä kunnallistekniikasta.

 

 

Lue myös: Tahkon keskusta rakennetaan uusiksi ( 9.11.2018 ) >>

Tutustu suunnitelmiin ja anna palautetta >>