Tahkon ja Kuopion matkailu on kasvussa.

Vuoden 2018 majoitustilasto valmistui – Tahko kasvaa ja Kuopion kasvusta hyötyy Airbnb

Vuoden 2018 majoitustilasto on saatu nyt julkaistua se kertoo, että Tahkon matkailu jatkaa kasvuaan ja nyt tuli positiivinen vuosi jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Kuopiossa virallinen majoitustilasto näyttää pientä laskua, mutta kun huomioidaan Airbnb:n vaikutus, voidaan todeta myös Kuopion matkailun kasvaneen vuonna 2018.

 

Tahkon kasvu tuli erityisesti lumettomaan aikaan

Tahkon matkailu on kasvanut jo neljä vuotta peräkkäin, kun majoittujien määrä lisääntyi 0,8% vuonna 2018. Eniten lisääntyivät ulkomaalaisten yöpymiset ja erityisesti venäläisten määrä, joita majoittui Tahkolla 15,6% enemmän kuin vuonna 2018. Kotimaisten matkailijoiden määrä puolestaan tippui -0,9%. Venäläisten matkailijoiden määrä kasvu oli vahvaa vielä elokuussa, mutta syyskuusta lähtien loppuvuonna kasvun määrä taittui ja loppuvuoden kuukaudet olivat itse asiassa edellistä vuotta heikompia.

 

Rekisteröityjen majoittujien muutos Tahkolla ja Kuopiossa vuonna 2018


Kokonaisuutena Tahkon alkuvuosi 2018 oli edellistä vuotta nihkeämpi. Kesäkuukausina taas tuli heinäkuuta lukuun ottamatta selkeää kasvua. Huimin kasvu nähtiin toukokuussa, joka kasvoi peräti 120,5%. Loppuvuonna ei kasvua enää ollut, mutta selkeä ero edelliseen vuoteen oli talven tulossa – lämpimän alkutalven vuoksi laskettelurinteitä ei saatu auki yhtä aikaisin kuin edellisenä talvena ja sen johdosta myöskään kävijäkehitys ei ollut positiivinen.

Tahkon kasvun moottorina on viimeiset vuodet ollut lumettoman ajan kehitys. Lumettoman ajan vetovoimatekijöinä ovat tapahtumat ja parantanut aktiviteettitarjonta sekä aikuisille että lapsille. Esimerkiksi Tahkon retkeily- ja maastopyöräilyreitit ovat parantuneet, Tahkolle on rakentunut kansallisen tason frisbeegolf-rata, uusi pumptrack-rata valmistui kesällä, Tahko Farmi on kehittynyt vuosittain ja Super Corner sekä Tahko Spa takaavat hauskanpidon myös harmaampina päivinä.

Kuopiossa kokonaisuutena (Kuopio sisältäen Tahkon) tuli majoitusvuorokausissa -1,5 % tiputus edelliseen vuoteen nähden. Majoitusliikkeiden käyttöaste kuitenkin kasvoi +1,5 % ja koko vuoden käyttöasteeksi tuli 51,6%. Kasvanutta käyttöastetta kokonaisvolyymin pienenemisestä huolimatta selittää rekisteröityjen huoneiden määrän tippuminen -2,2% vuodesta 2017. Merkittävin vaje majoituskapasiteetissa oli entisen Cumulus-hotellin kiinni olo loppuvuodesta. Kuopion suurin matkailukuukausi on heinäkuu ja sen majoitusmäärän laskeminen -5% veti käytännössä koko vuoden miinukselle.

Kuopion ja Tahkon majoittuksen muutokset kuukausittain vuonna 2018

Airbnb on merkittävä tekijä Kuopion majoituskapasiteetissa

Airbnb:n kohteissa Kuopiossa majoittuu jo todella merkittävä määrä matkailjoita. Virallinen majoitustilasto ei sisällä Airbnb:n kohteita, joten niitä täytyy tarkastella erikseen.

Keskimäärin Kuopiossa oli vuonna 2018 tarjolla 142 kokonaisena vuokrattavaa Airbnb-kohdetta. Kaikki kohteet eivät ole koko vuotta tarjolla, joten tarjolla olleiden kohteiden määrä 116-177 välillä vuoden eri kuukausina. Keskimäärin 115 kohdetta vuokrattiin kuukausittain (vaihtelua oli 87-158 välillä vuoden eri kuukausina). Virallisesti rekisteröityjä majoitushuoneita oli vuonna 2018 Kuopiossa 1509 kappaletta.

Tarkkaa Airbnb-kohteissa majoittujien määrää ei pystytä ilmoittamaan. Hyvän yleiskäsityksen Airbnb:n tilasta antaa euromääräinen myynnin määrä, mikä oli vuonna Kuopiossa 2,1 miljoonaa euroa (Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n laskelma). Majoitustilastoihin rekistöityvän kapasiteetin majoitusmyynnin suuruus vuonna 2018 oli 28,8 miljoonaa euroa.

“Airbnb:n myyntimäärä lähestyy 10% rajaa Kuopion majoitusmyynnistä. Koska Airbnb:ssä on isojakin majoituskohteita, voidaan arvioida Kuopion kokonaismajoitusmäärästä jo noin 10% olevan Airbnb-majoitusta. Kun virallinen majoitustilasto ja Airbnb:n vaikutus summataan, voidaan todeta, että Kuopiossa 2018 oli itse asiassa kasvuvuosi matkailussa”, laskeskelee tilannetta Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Jakamistalous ja Airbnb on nykyaikaa, mutta kyse ei ole pelkästään positiivisesta asiasta.

“Airbnb-kohteet eivät osallistu alueen markkinointiin, eli Airbnb-kohteet ovat opportunistisia. Samaan aikaan maailmanlaajuisesti on huomattu, että Airbnb nostaa kaupunkien keskustojen asuntojen vuokrahintoja, mikä ei ole hyvä uutinen kaupungin vuokra-asujille. Airbnb-kohteet eivät sovella toimintaansa majoitustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, mikä tuo niille merkittävän kilpailuedun ammattimaiseen toimintaan nähden”, toteaa Markkanen.

 

Tahkon korjattu majoitustilasto vuodelle 2018

Tahkon virallisissa majoitustilastoissa on iso puuttuva osa johtuen laista, jonka mukaisesti Tilastokeskus rekisteröi vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet. Tahkon päämajoituskapasiteetti on mökeissä, jotka ovat ykstiyisesti omistettuja ja pääosin alle 20 petipaikan kokoisia. Tilastojen tilannetta ei korjaa sekään, että TAHKOcom välittää näitä mökkejä ja tämän vuoksi Tahkon todellinen majoittujien määrä tulee vuosittain arvioida erikseen.

Tahkon kuukausittainen majoitusmäärä virallisessa majoitustilastossa


Tahkon rekisteröitymättömän majoituksen määrä selvitettiin tarkasti keväällä 2015 valmistuneessa
”Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013”.  Selvityksen tuloksena todettiin Tahkon todellisen majoittujien määrän olevan noin 4,3 kertaa rekistereissä näkyvää suurempi. Selvityksen teki Pohjois-Savon liiton tilaamana Hilkka Lassila Savonia AMK:sta.

Tahkolla rekisteröitiin vuonna 2018 majoitusvuorokausia 124 964 kpl, eli Pohjois-Savon liiton selvityksessä lasketulla korjauskertoimella 4,3 oikaistuna saadaan Tahkon kaupallisten majoitusvuorokausien määräksi 537 345 kpl. Toisin sanoen Tahko sai yli puoli miljoonaa ostettua majoitusyöpymistä. Lisäksi Tahkon kohdalla on hyvä muistaa yksityisten mökkien omistajien omat käynnit, joita tulee vuodessa noin 250 000 kpl. Näin ollen yhdessä muiden sekalaisten majoittujien myötä Tahkon kokonaismajoitusvuorokausien määrä on noin 800 000 kpl.

 

Lisätietoja

Lähteet