Ylä-Savon matkailua vahvistettiin kuntien sopimuksella

ViisiYlä-Savon kuntaa, eli Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Vieremän, Sonkajärven ja Lapinlahden kunnat ovat solmineet sopimuksen matkailun kehittämiseksi. Nyt alkanutta yhteistyötä koordinoi Iisalmi ja tienoot -matkailumarkkinointiryhmä. Tavoitteena on parantaa sekä alueen matkailupalveluita että myöskin tunnettavuutta.

Yhteistyö on tässä vaiheessa sovittu ajalle 2019-2023. Käytännössä Iisalmi ja tienoot –yhteistyöllä on tavoitteena kehittää matkailun myynti- ja markkinointikanavia kaikkien yhteistyökuntien alueella. Yhteistyön avulla pyritään myös lisäämään matkailutuotteiden ja erityisesti aktiviteettien tarjontaa tiivistämällä yritysten välistä yhteistyötä. Kokonaisuudessaan toiminnan halutaan kasvattavan alueen matkailutuloa.  

Iisalmi ja tienoot -yhteistyön tarkoituksena on lisäksi taata tapahtumatuotanto ympäri vuoden, millä houkutellaan alueelle yhä enemmän vapaa-ajan matkustajia ja tehdään siitä valtakunnallisesti tunnettu. Tavoitteena onkin, että Iisalmi ja tienoot nähdään haluttuna yhteistyökumppanina ja matkailualan vakiintuneena toimijana niin seudullisesti ja maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin.

“Markkinointiin liittyvä yhteistyö Kuopio–Tahko Markkinointi Oy:n kanssa tuo Ylä-Savon kaikille matkailualan toimijoille paitsi hyviä uusia ideoita myös tavattomasti voimaa, jolla näymme alueella”, sanoo Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtajana ja Iisalmi Jazz Festivalin taiteellisena johtajana toimiva Timo Hirvonen. “Ylä-Savon uudenlainen kulttuuritarjonta on löytänyt yleisön, joka kasvaa räjähdysmäisesti”, Hirvonen lisää.

Käytännön toimenpiteet, kuten matkailupalveluiden kehittämistyö ja markkinointi tehdään Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen edustajan, matkailujaoston jäsenten ja muiden kuntaedustajien toimesta. Ohjaustyötä toiminnalle tehdään matkailumarkkinointiryhmässä, joka puolestaan Iiden ry:n alaisuudessa. Ryhmän vetovastuussa toimii Iisalmen kaupungin edustaja.

Lisätietoja

Iisalmi ja tienoot