Tietosuojaseloste Kuopio Convention Bureau Oy

Rekisterinpitäjä

Kuopio Convention Bureau Oy
Käsityökatu 43
70100 Kuopio
www.congresskuopio.fi

Yhteyshenkilö/ Tietosuojavastaava

Kirsi Vartiainen
Markkinointipäällikkö
Kuopio Convention Bureau Oy
p. 050 3303496
kirsi.vartiainen@kuopiotahko.fi

 

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • palveluistamme kertominen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • yhteistyökumppanuuksien hoitaminen

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimuksen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Kuopio Convention Bureau Oy:n järjestämissä asiakastilaisuuksissa valokuvataan. Mikäli osallistuja ei tahdo kuviaan julkaistavaksi, tulee hänen ilmoittaa siitä tilaisuuden järjestäjälle. Asiakastilaisuuksien kuvia käytetään Kuopio Convention Bureau Oy:n, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n, median ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, promootion ja viestinnän tarkoituksiin.

 

Rekisterin sisältämä tieto

Kuopio Convention Bureau Oy:n asiakasrekisteriin kuuluvat uutiskirjeen tilaajat, Kuopio Convention Bureau Oy:n yhteistyökumppanit sekä Kuopio Convention Bureau Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi (sekä etuliite)
 • titteli
 • yrityksen/ organisaation nimi
 • ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
 • yrityksen/ organisaation osoitetiedot
 • työpuhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen)
 • mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)
 • tiedot, joita asiakas ilmoittaa erikseen mahdollisista ruoka-aineallergioistaan

 

Mistä tieto saadaan?

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä asiakastilaisuuksiin verkkolomakkeen kautta. Tämän lisäksi tietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakas- ja myyntitilaisuuksissa, messutapahtumissa ja kilpailuissa. Lisäksi tietoja kerätään valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

 

Kuka käsittelee tietoja?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä eli Kuopio Convention Bureau Oy:n henkilöstö. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
 • Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen kirsi.vartiainen@kuopiotahko.fi.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Rekisterin suojaaminen

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Kuopio Convention Bureau Oy:n palveluntarjoajan Data Prisma Oy:n palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.