Kaslastus on yksi Iisalmen seudun vetovoimaisista aktiviteeteistä

Iisalmen seudun matkailu kasvaa kohinalla

Tilastokeskuksen keräämissä majoitustilastoissa Iisalmen hotelliyöpymisten määrä kasvoi alkuvuonna (tammi-kesäkuu) upeasti 5,8%. Matkailijoiden määrä jatkaa kasvuaan jo toista vuotta.

Kesäkuun kasvu oli erittäin suurta

Kesäkuussa majoittujamäärien kasvu Iisalmessa oli huima 19,4%. Suurinta kasvu oli kotimaisissa matkailijoissa, joiden määrä lisääntyi 20,3% edellisestä vuodesta. Myös ulkomaalaisten määrä kasvoi kivasti 9%. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän lisääntymisessä Iisalmi meni vastavirtaan, sillä yleisesti Suomessa ulkomaalaisten määrä notkahti kyseisellä ajanjaksolla.

Tilastot kertovat vain osan majoittujamääristä

Tilastokeskus tilastoi vain yli 20 petipaikan kohteet, joten esimerkiksi yksittäiset vuokrattavat mökit eivät tilastoidu. Iisalmen alueelta tilastoihin päätyy vain neljän hotellin tiedot, joten tuloksia tulee käsitellä suuntaa-antavina koko Iisalmi ja tienoot -matkailualueelta.

Matkailijoiden määrä kasvoi jo toisena vuonna peräkkäin. Työn vuoksi tapahtuva matkustaminen alueelle on tärkeä perusta alueen matkailulle ja niinpä hyvä talouden vire näkyy nyt myös matkailussa. Työperäisen matkailun tuoma palveluiden kysyntä luo hyvä kasvualustan alueen matkailulle.

Toinen merkittävä asia matkailun lisääntymisessä on alueella tehty kehitystyö ja yhteismarkkinointi. Menossa on Ylä-Savon tapahtumamatkailun ja keskustojen kehitystyö, jonka myötä on myös kehitetty alueen yhteistyötä matkailumarkkinoinnissa. Iisalmi ja tienoot -yhteismarkkinointiin on saatu mukaan uusia jäseniä ja samaan aikaan myös kuntayhteistyö on tiivistynyt. Toimenpidetasolla merkittäviä uusia avauksia ovat olleet matkailun ja tapahtumien markkinoimiseksi sosiaalisen median käyttöönotto sekä tuoreiden markkinointimateriaalien tuottaminen. Yhteisinä markkinointitoimenpiteinä alueen toimijat ovat osallistuneet esimerkiksi MATKA 2018 -messuille sekä Narinkatorin yhteistempaukseen.

Lisätietoja

  • Minna Maukonen, matkailu-ja viestintäasiantuntija, Iisalmen kaupunki
  • puh. 040 543 4903
  • minna.maukonen@iisalmi.fi

Kuvia Iisalmen seudulta