Action Planissa on askelmerkit matkailun  kansainvälistymiselle

Kansainvälisen matkailun kehittämiseksi valmistui Action Plan

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallinnoiman Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin action plan -hankkeen aikana valmisteltu “Kansainvälisen matkailun Action Plan” on saatu valmiiksi. Action Planin laatinut Sisko Hirvonen Wild Nordic Finlandista on jakanut suunnitelman kolmeen osaan:

  • kansainvälisen matkailun nykytila
  • olennaiset kehittämiskohteet
  • tiekartta kansainvälisen matkailun kehittämiselle

Kansainvälisen matkailun nykytila alueelle on heikko

Action Plania laadittaessa tuli nopeasti selkeä kuva siitä, että alueen kansainvälinen matkailu ei ole hyvässä jamassa. Alueen matkailijoista noin 10% on ulkomaalaisia, kun taas koko Suomen keskiarvo on noin 35%.

Ulkomaalaisista matkailijoista ylivoimaisesti suurin kansallisuus ovat venäläiset. Heilahtelut maailmanpolitiikassa, ruplan arvossa ja muissa alueesta riippumattomista tekijöistä on johtanut erittäin suuriin heilahteluihin. On siis vaarallista nojata liian voimakkaasti yhteen kansallisuuteen.

“Tällä hetkellä alueen kohdemarkkinoiden määrä on liian rajoittunut kilpaileviin matkailualueisiin nähden ja se on vaarallista. Tämä on tunnistettu ja samalla on kuitenkin havaittu, että kasvupotentiaali matkailussa on pitkälti ulkomailla. Niinpä on päätetty, että kansainvälisen matkailun kehittämiseen keskitytään nyt laajalla rintamalla”, kertoo Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Tulevaisuuden tärkeimmät haasteet

Action Planin yksi osa oli tunnistaa ne haasteet, joita tulee ratkoa matkalla kansainvälistyvään matkailuun. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että alueen vahvuutena on luonto, mutta sen tuotteistaminen on heikkoa. Matkailun kannalta tärkeimmät luonnon tuotteistajat ovat ohjelmapalveluyritykset. Alueella olevat ohjelmapalvelutyritykset ovat osaavia, mutta kokoluokka on vielä pienehkö kansainväliseen kaupankäyntiä ajatellen.

“Olemme kiertäneet action plania laatiessamme laajasti alueen toimijoiden luona. Alueella on paljon hyviä, uniikkeja sekä kilpailukykyisiä kohteita sekä palveluita, mutta monet toimivat kovin yksin. Laajentamalla palvelua kumppaniyritysten kanssa jopa maakuntarajojen ulkopuolelle voitaisiin alueella palvella isompaa joukkoa asiakkaita. Samalla saataisiin kansainväliseen myyntiin kiinnostavampia paketteja”, tiivistää tilanteen Wild Nordic Finlandin Sisko Hirvonen.

Ohjelmapalveluyritysten kehittymisen takeena on kansainvälinen matkailu ja kun se on alueella heikkoa, ollaan eräänlaisessa kehäpäätelmässä. Eräs keino parantaa nykyresursseja on yhteistyö, jolla esimerkiksi ohjelmapalveluyritykset voivat kasvattaa resurssejaan. Yhteistyö on tärkeää myös myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä, joten yhteistyö on siten tulevaisuuden haasteiden joukossa korkealla sijalla.

“Kansainvälinen markkinointi on haastavaa ja kallista ja se vaatii paljon yhteyksiä. Yksin ei kannata yhteyksiä luoda, vaan yhteistyön kautta pienikin yritys voi päästä kiinni kansainväliseen kauppaan. Alueellisen yhteistyön lisäksi yhteistyö esimerkiksi Visit Finlandin kanssa on järkevä reitti kansainvälistymiselle”, kertoo Hirvonen.

Kansainvälisen matkailun tiekartta 2018-2028

Action Plan toimii erityisesti tahdonilmauksena, mutta Action Planissa myös hyvin konkreettinen suunnitelma, eli aikajanalle laitettu tiekartta seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Tiekarttaan on pyritty poimimaan ydinotsikoita kehittymisen tiellä alkaen lähivuosien konkreettisista toimenpiteistä ja tiekartan loppuvaiheessa on tunnistettuna tilanne, jossa matkailusta on tullut itseohjautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa.

Tiekartta jakaantuu neljään kehittämissektoriin, jotka ovat:

  • tuotteet ja palvelut
  • myynti
  • markkinointiyhteistyö
  • tavoitteet

“Tahtotila kehittää kansainvälistä matkailua on nyt kova, mutta kaikki lähtee siitä että kipupisteet tunnistetaan oikein. Kansainvälisen matkailun action plan osoittaa oivasti ne kohdat joihin meidän tulee keskittyä jatkossa, jotta kehittäisimme oikeita asioita. Luonnon tuotteistaminen ostettaviksi palveluiksi on meille iso kysymys, samoin kuin se että millä joukolla teemme yhteistyötä alueen myynnin ja markkinoinnin suhteen”, summaa action planin antia Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Lisätietoa

  • Sisko Hirvonen, Wild Nordic Finland, puh 0400 678 669
  • Ville Puustinen, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja PeeÄssän toimialajohtaja, puh 044 719 7996
  • Wille Markkanen, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy toimitusjohtaja, puh 044 553 7775

Action Plan kokonaisuudessaan