Kuopiossa uusi ennätys kongressimäärässä 2017

Kansainvälinen kongressimatkailu toi Kuopioon viime vuonna 1 830 000 euron kokonaismatkailutulovaikutuksen. Kuopiossa järjestettiin 17 kansainvälistä kongressia vuoden 2017 aikana, joissa vieraili lähes 1400 osallistujaa.


Helsinki pitää Suomen kärkipaikkaa

Kansainvälisen kongressimatkailun kärkiviisikko Suomessa on Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Kuopio pitää vuoden 2016 tapaan yhdeksännen sijan kongressikaupunkien kotimaisessa vertailussa. Myös koko Suomen tasolla mitattuna vuosi 2017 oli ennätyksellinen niin kongressidelegaattien kuin kongressimäärän osalta. Yli 111 000 kongressidelegaattia toivat 149 miljoonaan euron kokonaismatkailutulovaikutuksen.

“Kansainvälisten kongressien määrä lähes tuplaantui vuodesta 2016, jolloin Kuopiossa oli 9 kansainvälistä kongressia ja 780 delegaattia”, iloitsee Kirsi Vartiainen Kuopio Convention Bureau Oy:sta. “Yhtiömme tehtävä on tarjota maksutonta tukea tieteentekijöille kansainvälisten kongressien hakemiseen ja järjestämiseen Kuopiossa. Ensimmäinen toimintavuosi on nyt takana, ja suunta on hyvä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kansainvälisten kongressien hakuaikajänne on pitkä. Tällä hetkellä katsotaan vuosiin 2019-2021 ja tavoite on nelinkertaistaa vuoden 2016 luvut vuoteen 2025 mennessä”, Vartiainen jatkaa.

Kansainväliset kongressit tuovat Kuopiolle suoran matkailutulon lisäksi imagollista arvoa.

“Kuopio on kasvanut ja kehittynyt monilla mittareilla mitattuna viime vuosien aikana ja tähän vaikuttaa kaupungin imago. Imago puolestaan koostuu monista tekijöistä, joista yksi on ilman muuta Kuopion asema aktiivisena liike-elämän ja tieteen keskuksena, josta puolestaan kertoo omaa kieltään kokous- ja kongressitoiminta. Siten on imagollisesti tärkeää, että Kuopio kasvaa myös kokous- ja kongressikaupunkina. Samalla nousee vahvasti esille Kuopion hyvinvointi- ja terveysalan osaaminen.”, kertoo Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

 

Kansainväliset kongressit ovat tärkeitä tiede- ja tutkimusorganisaatioille

Suomessa järjestetään kansainvälisiä kongresseja laaja-alaisesti. Kuopio on vahvan tiede- ja tutkimusosaamisen kaupunki, ja tämä näkyy myös kansainvälisissä kongresseissa jotka ovat lähes täysin tiedepohjaisia. Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat keskeisiä kansainvälisten kongressien kutsujia Kuopiossa.

“Kuopion kongressit ovat tiedekongresseja ja yliopiston tieteentekijöillä, pitkään toimineista professoreista nuoriin nouseviin tutkijoihin, on näin ollen keskeinen rooli kansainvälisten kongressien määrän kasvussa. Kongressit tarjoavat erinomaisen alustan tuoda esille suomalaista ja kuopiolaista osaamista kansainväliselle oman alan tiedeyhteisölle. Täytyy myös muistaa, että kongressit ovat yksi mittaristo, jolla yliopistoja valitsevat kansainväliset opiskelijat ja tutkijat vertaillevat ja laittavat yliopistoja rankingiin”, kommentoi Kirsi Vartiainen.

 

Kotimaisen kokousmatkailun vaikuttavuutta selvitetään

Suomessa ei tehdä valtiollisen tason tilastointia lakisääteisesti kokouksista tai kongresseista, kuten monista muista toimialoista. Kansainvälisistä kongresseista tehdään vuosittaista seurantaa Visit Finlandin toimesta, mutta kotimaista kokousmatkailua ei tällä hetkellä seurata koordinoidusti (lisää asiasta: http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/kongressitilastot/).

“Hienoa että kansainvälinen kongressimatkailu Suomeen on nousujohteista ja Kuopiokin on nyt nostettu mukaan kasvuun. Samalla on kuitenkin syytä huomata kotimaisen kokousmatkailun merkitys – kotimaisia kokouksia on esimerkiksi Kuopiossa moninkertainen määrä kansainvälisiin kongresseihin nähden”, muistuttaa Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja ja Kuopio Convention Bureau Oy hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

Kuopio Convention Bureau Oy:n tavoitteena on kartoittaa kotimaisen kokousmatkailun nykytilannetta, jotta sen kehittymistä voitaisiin tulevaisuudessa seurata. Kesäkuussa 2017 käynnistyneessä seurannassa kaikki kokous- ja majoituspalveluiden tarjoajat eivät ole vielä mukana. Niin kotimaisen kuin kansainvälisen kokous-kongressimatkailun seurannasta on tehty pysyvä rakenne, ja sitä kehitetään pitkäjänteisesti.

 

Lisätietoja

Markkinointipäällikkö Kirsi Vartiainen
Kuopio Convention Bureau Oy
Puh: 050 330 3496