Tahkon matkailu kasvoi +7,5% vuonna 2017 – Kuopio meni edellisen vuoden tasolla

Kahden edellisen vuoden tapaan myös vuosi 2017 oli kasvun vuosi Tahkolla. Kasvussa olivat sekä kotimaiset että ulkomaiset majoitusvuorokaudet. Kuopion kantakaupunkialueella rekisteröidyissä yöpymisissä tuli pieni tippuminen, mutta samalla käyttöaste kasvoi, koska majoitusliikkeitä rekisteröityi vähemmän.

Kuopion ja Tahkon majoitusyrityksillä oli kasvuvuosi

Vuoteen 2016 verrattuna tippuivat Kuopion ns. kantakaupungin (Kuopio ilman Tahkon osuutta) rekisteröidyt majoitusvuorokaudet -1,7 %. Samanaikaisesti majoitusliikkeiden käyttöaste kuitenkin kasvoi +3,6 %. Tämän taustalla on se, että vuonna 2017 rekisteröityjen huoneiden määrä Kuopiossa tippui lähes sadalla huoneella vuodesta 2016. Vuonna 2016 Kuopiossa oli 1637 rekisteröityä majoitushuonetta ja vuonna 2017 huoneita oli vain 1543 kappaletta.

”Kuopiossa myynnissä ollut majoituskapasiteetti väheni -9,5% vuodelle 2017 edellisestä vuodesta, mutta majoitusvuokausien määrä tippui vain -1,7%. Näin ollen Kuopion majoitusyrityksillä oli kasvuvuosi huolimatta ankeiden kelien kesästä”, kertoo Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Tahko päätyi vuonna 2017 rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta huomattavaan +7,5 % kasvuun. Kasvua vauhdittivat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat, sillä kotimaisten majoitusvuorokausien määtä kasvoi +7,1% ja ulkomaisten +10,5%. Ulkomaisissa yöpymisissä suurin ryhmä eli venäläiset kasvoivat +10% edellisestä vuodesta.

”Tahkon kasvu jakaantui pitkin vuotta talven alkuun, kesäloma-ajalle sekä syksylle. Suurin yksittäisen kuukauden kasvu tuli kesäkuulta, jolloin esimerkiksi Tahko Juhannus -tapahtuma on kasvattanut suosiotaan selkeästi. Syysloman suosion lisääntyminen ja jopa Tahkon portaiden vetovoima näkyvät syyskuukausien kasvuna”, summaa Markkanen Tahkon vuotta.

Kuopion ja Tahkon kuukausittainen muutos majoitusmäärissä vuosien 2016 ja 2017 välillä
Kuopion ja Tahkon kuukausittainen muutos majoitusmäärissä vuosien 2016 ja 2017 välillä.


Tahkon korjattu majoitustilasto vuodelle 2017

Virallinen majoitustilasto kertoo vain pienen osan Tahkon todellisesta majoitustilanteesta ja sen vuoksi on syytä tehdä vuosittainen oikaisu tilastoihin ja todeta tarkempi arvio todellisesta tilanteesta.

Syynä tilastojen heikkouteen laki, jonka mukaisesti Tilastokeskus rekisteröi vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet. Tahkon merkittävin majoituskapasiteetti on mökeissä, jotka ovat pääosin yksityisesti omistettuja. Vaikka alueen suurin majoitusmyyjä TAHKOcom välittää näitä mökkejä, eivät ne kuitenkaan mene rekistereihin, koska omistajilla harvoin on yli 20 petipaikan kokoisia mökkejä.

Rekisteröitymättömän majoituksen määrästä saatiin tarkka arvio keväällä 2015 valmistuneessa ”Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013”.  Selvityksessä tehtiin laaja tutkimus rekisteröitymättömän majoituksen määrästä Tahkolla. Tutkimuksen tuloksena oli, että Tahkon todellinen majoittujien määrä on noin 4,3 kertaa isompi, kuin rekistereissä näkyy. Selvityksen teki Pohjois-Savon liiton tilaamana Hilkka Lassila Savonia AMK:sta.

Tahkolla rekisteröitiin vuonna 2017 majoitusvuorokausia 123 983 kpl, eli korjauskertoimella oikaistuna saadaan Tahkon tuli kaupallisten majoitusvuorokausien määräksi 533 127 kpl. Toisin sanoen Tahko sai yli puoli miljoonaa ostettua majoitusyöpymistä. Lisäksi Tahkon kohdalla on hyvä muistaa yksityisten mökkien omistajien omat käynnit, joita tulee vuodessa noin 250 000 kpl. Näin ollen yhdessä muiden sekalaisten majoittujien myötä Tahkon kokonaismajoitusvuorokausien määrä on 800 000 kpl.

Lisätietoja

Wille Markkanen Kuopio-Tahko Markkinointi Oy p. 044 553 7775 email: wille.markkanen@kuopiotahko.fi

Lähteet