Hilkka Soinisesta Kuopion ensimmäinen kongressilähettiläs

Kuopion ensimmäiseksi kongressilähettilääksi on valittu torstaina 8.2. Itä-Suomen yliopiston neurologian professori ja KYS:n neurologian ylilääkäri Hilkka Soininen.  

Valintaperusteissa korostetaan Soinisen aktiivisuutta alansa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimusryhmissä. Palkittu myös kutsuu aktiivisesti niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kongresseja Kuopioon edistäen kongressimatkailun kasvua alueella ja edustaa vahvasti alueen tieteellistä osaamista maailmalla.

– Kuopio Ambassadorin valinnalla tuodaan esille tieteellisten kongressien merkitystä tutkijalle, hänen edustamalleen organisaatiolle, Kuopion kaupungille, koko alueelle ja alueen yrityksille, valottaa Kuopio Convention Bureaun markkinointipäällikkö Kirsi Vartiainen.
– Soininen on ollut järjestämässä Kuopion neurokeskuksen kautta yli kaksikymmentä kansainvälistä neurologisten sairauksien tutkimukseen keskittyvää kongressia Kuopioon, jatkaa Vartiainen.

Palkinnoksi Soiniselle annettiin kuopiolaisen kansainvälisesti noteeratun taiteilijan, Ritva-Liisa Pohjalaisen uniikki lasitaideteos, joka kuvastaa kongressilähettilään rohkeutta ja toimeliaisuutta.

– Teos on punahattuinen lähettiläs, joka ei pelkää ryhtyä toimimaan vaan menee ilolla eteenpäin saaden muutkin ympärillä innostumaan yhteisistä päämääristä, kertoo Pohjalainen teoksesta.

Tavoitteena nelinkertainen määrä kongresseja 2025

Kuopio Convention Bureau Oy:n tavoitteena on nelinkertaistaa Kuopion kansainvälisten kongressien määrä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa ovat kaupungin tieteentekijät, jotka hakevat kansainvälisiä tiedekongresseja Suomeen ja Kuopioon.

– Kuopio Ambassador kannustaa muita tieteentekijöitä ja tutkijayhteisöä aktiiviseen kansainväliseen toimintaan ja kongressihakuihin. Tavoitteena on myös levittää tietoa siitä, kuinka oma organisaatio, Kuopion kaupunki ja Kuopio Convention Bureau tukevat sekä auttavat kongressien hakuprosessissa ja järjestelyissä, sanoo Vartiainen.

Kongressilähettiläänä palkittavan henkilön valinnan suoritti ensimmäisenä vuonna valitsijaraati, jonka jäseniä ovat Tuomo Meriläinen (Itä-Suomen yliopisto), Jorma Penttinen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/Kuopion yliopistollinen sairaala), Tomi Hyttinen (Savonia-ammattikorkeakoulu) ja Kirsi Soininen (Kuopion kaupunki). Tulevina vuosina tieteentekijät voivat itse ehdottaa ja äänestää valittavaa henkilöä.​

Arvostettu lääkäri ja tutkijakouluttaja

Hilkka Soininen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1975 ja lääketieteen sekä kirurgian tohtoriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1981. Vuonna 1983 hän valmistui neurologian erikoislääkäriksi ja vuonna 1985 hänet nimitettiin Kuopion yliopiston neurologian dosentiksi. Vuodesta 1989 alkaen hän on toiminut Kuopion ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston neurologian professorina ja vuosina 2012-2017 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanina. Hän on myös Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian ylilääkäri. Lisäksi Soininen toimii Kansallista neurokeskusta valmistelevan työryhmän puheenjohtajana vuoden 2019 loppuun saakka.

Soininen on arvostettu lääkäri ja tutkijakouluttaja sekä alansa kansainväliseen kärkeen sijoittuva tutkija, jonka julkaisuluettelo käsittää yli 500 korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa ilmestynyttä alkuperäisartikkelia.

– Hän on myös kysytty esitelmöitsijä kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa. Hän toimii useissa alansa luottamustehtävissä sekä tutkimusverkostoissa ja on saanut uransa aikana useita palkintoja sekä tunnustuksia, sanoo valitsijaraadin jäsen, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Erityisosaaminen muistisairauksien ehkäisyssä

Soinisen tutkimuksen kohteena ovat muistisairaudet, erityisesti Alzheimerin tauti.

– Hän on tehnyt laaja-alaista tutkimustyötä muistisairauksien ehkäisyn, hoidon ja diagnostiikan kehittämiseksi, sanoo niin ikään valitsijaraatiin kuulunut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Jorma Penttinen.

Viimeaikaisesta tutkimuksesta esimerkkinä on kansallinen FINGER-tutkimus, jossa selvitettiin muistisairauksien ehkäisyn mahdollisuuksia ravintoon, liikuntaan, sosiaaliseen ja älylliseen aktiivisuuteen sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tarkkaan seurantaan ja vähentämiseen kohdistuvalla interventiolla. Tutkimuksessa havaittiin, että monimuotoisella interventiolla voidaan hidastaa kognitiivista heikentymistä ja se tuotti myös käytäntöön soveltuvan mallin muistisairauksien ehkäisyyn. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja se julkaistiin arvovaltaisessa Lancet-julkaisusarjassa.