Kuopio-Tahko Markkinointi ajanmukaisti strategiaansa

Uudessa strategiassa painotetaan erityisesti jatkuvaa kehittymistä ja tähtäimeen on asetettu topakasti myös kansainvälinen matkailu.

Kuopio-Tahko alueen matkailumarkkinointia tekevä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy toimii nyt neljättä vuottaan. Alun perin laadittuun strategiaan oli syntynyt muutospainetta kansainvälisen matkailun osalta sekä Kuopio Convention Bureau Oy:n toiminannan alkamisen myötä.

Vision ydinajatus on jatkuva kehitys

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n visio:

“Vuonna 2025 Kuopio-Tahko alue on Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue.” 

Vuoden 2017 alusta perustettiin Kuopio Convention Bureau Oy ja tämän johdosta visioon haluttiin ottaa mukaan kokousmatkailu, jossa nähdään erittäin suuri kasvupotentiaali jatkossa.

”Meille on tärkeää keskittyä omaan tekemiseemme ja asettaa uudet kunnianhimoiset tavoitteet, jotta varmistetaan paras tulos markkinoilta nimenomaan jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen kautta. Piristyvät talousnäkymät kotimaassa sekä maailman megatrendien ja viime aikojen tapahtumien tuomat muutokset globaaliin matkailukenttään ovat valtava potentiaali nimenomaan Järvi-Suomen matkailulle”, summaa visiota Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

Markkinoinnissa panostetaan sisällöntuottamiseen

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy etenee kohti visiota markkinoinnin keinoin. Tämä onkin yhteismarkkinointiorganisaation luonteva missio.

Isoin rytminmuutos on odotettavissa erityisesti sisällöntuotannossa, toisin sanoen kuvien, videoiden ja tekstisisältöjen määrää tullaan kasvattamaan ja tavoitteena onkin jokapäiväinen matkailuun liittyvä sisällöntuottaminen. Nykytilanteessa merkittävin osa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n budjetista menee kaupalliseen mainontaan ja tätä osaa tarkastellaan tässä yhteydessä sisällöntuotannon hyväksi, koska sosiaalisen median myötä ja muunkin teknisen kehityksen myötä ihmisten mediankäyttö on jatkuvassa muutoksessa. Sisältö on aina arvokasta.

Luonnollisesti sisällöntuotannon ytimessä tulevat olemaan sellaiset asiat, jotka tuovat esille strategiassa listatuille ja painopisteiksi valituille kohderyhmille suunnattuja kärkituotteitamme.

”Haaste kasvattaa kansainvälistä näkyvyyttämme on iso ja kaupallisen median kautta meillä ei ole varaa nostaa aluettamme maailman matkailukartalle. Sen sijaan voimme hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia väyliä ja tuoda aluetta esille mielenkiintoisten sisältöjen kautta. Tämä tulee olemaan markkinoinnin ensisijainen toimintatapa jatkossa”, kuvailee Ville Puustinen markkinoinnin nykytilaa.

Kansainvälisessä markkinoinnissa käytetään nimeä ”Capital of Lakeland”

Kansainvälinen markkinointi on haastavaa ja ehdottomasti kannattavaa onkin yhteistyö sellaisten tahojen kanssa, joilla on yhtenevät intressit. Käytännössä yhteistyö on luontevaa Järvi-Suomen, eli Lakeland-alueen toimijoiden sekä valtion matkailumarkkinointiorganisaatio Visit Finlandin kanssa. Lisäksi yhteistyö toivotetaan tervetulleeksi myös muiden tahojen ja jopa matkailualan ulkopuolisten toimijoiden kanssa, mikäli yhteistyön voidaan nähdä hyödylliseksi.

Kansainvälisessä markkinoinnissa Kuopio-Tahko aluetta halutaan siis asemoida Lakeland-alueeseen kuuluvaksi, mutta samalla halutaan säilyttää Järvi-Suomen muista erottuva identiteetti. Tämän vuoksi kansainvälissä materiaaleissa ja yhteyksissä ylipäänsä käytetään Kuopio-Tahko alueesta markkinointinimeä ”Capital of Lakeland”. Nimi heijastelee luonnollisesti alueen asemaa itäisen järvialueen suurimpana ja merkittävimpänä väestön, liiketoiminnan ja matkailun keskittymänä.

”Yhteistyössä on voimaa ja siksi olemme voimakkaasti mukana rakentamassa Lakeland-yhteistyötä eri alueiden ja Visit Finlandin kanssa. Haluamme kuitenkin myös säilyttää oman identiteettimme yhteistyön ohella ja siksi profiloimme Kuopio-Tahko aluetta ansaitsemallaan tavalla Järvi-Suomen pääkaupungiksi, eli olemme Capital of Lakeland”, selventää Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Kansainvälistymisen onnistumista halutaan mitata kansainvälisestä matkailusta kertyvällä matkailutulolla, eli tavoitteena on vuonna 2025 saada alueelle kansainvälisestä matkailusta 150 miljoonaa euroa matkailutuloa vuodessa.

Lisätietoja

  • Nettisivu: Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n strategia
  • Ville Puustinen, hallituksen puheenjohtaja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, p. 044 7197 996
  • Wille Markkanen, toimitusjohtaja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, p. 044 553 7775