Huutavanholman luonnonsuojelualue

Huutavanholman suojeltu lehtoalue on ehdottomasti käynnin arvoinen luontokohde, jossa voit hiljentyä kuuntelemaan puro-orkesterin solinaa kivien alla.

Huutavanholma on jyrkkäpiirteistä, paikoin louhikkoista mäkimaastoa. Alueen merkittävin kohta on Tahkomäen länsipuolelta lähtevä ja eteläpuolitse itään laskeva puro, jonka varressa on rehevää korpi- ja lehtokasvillisuutta. Alue on kasvilajistollisesti arvokas, ja se onkin suojeltu lehtojensuojelualueena. Huutavanholma on helposti saavutettava, mutta rotkomaisemien vuoksi haastavakulkuinen.

Huutavanholmaan lähtee polku yläviistoon Tahkolahden pohjukassa olevan parkkialueen takalaidasta, läheltä Keskusvaraamo TAHKOcomin toimistoa. Polun alku on merkitty opasteviitoin sekä patikoijan kuvin ja se on merkitty myös alueen retkeilyreittikarttoihin.

Polku on lyhyt, mutta melko vaikeakulkuinen, joten se ei sovellu kovin huonojalkaisille tai pienille lapsille. Myöskään maastopyörällä polulle ei ole syytä ajaa. Koska Huutavanholman puron tienoo on kivistä, kunnon pitäväpohjaiset kengät voivat olla tarpeen.

Huutavanholman polkua voi noin 800 metrin nousun jälkeen jatkaa joko oikealle tai vasemmalle. Oikealle kohden länsirinnettä johtaa viehättävä metsäpolku, jossa on kuitenkin muutama hankala kallioinen kohta. Polku päättyy Tahkon huipulle lähelle Pehkubaaria, josta voi laskeutua alas vaikkapa rinnettä pitkin. Matkaa Tahkon huipulle tulee noin 1,6km. Vasemmalle lähdettäessä on ensin lyhyt jyrkkä nousu, jonka jälkeen kuljetaan kapeaa polkua haavikon läpi. Kun tullaan latupohjalle, vasemmalle kääntymällä pääsee lyhyttä reittiä takaisin Tahkolle. Tämän reitin kokonaispituus on noin 2km. Huutavanholman polku on helppo liittää myös Tahkon kiertoon.

Tahkon alueen retkeilyreittikartta >>

Lue lisää myös Ympäristöhallinnon verkkosivuilta >>