Yli miljoona majoitusvuorokautta Tahkolla ja Kuopiossa vuonna 2016

Vuosi 2016 oli voimakas kasvun vuosi Kuopion ja Tahkon matkailussa. Kuopiossa rekisteröityjä majoittumisia kertyi 549 970 kpl. Tahkolla kaupallisia majoittumisia tuli lähes puoli miljoonaa. Kokonaisuudessa Kuopion majoitusvuorokaudet ylittivät miljoona majoittumista vuonna 2016.

Tahkon ja Kuopion matkailun kasvu on vahvaa

Edelliseen vuoteen 2015 verrattuna Kuopion ns. kantakaupungin (Kuopion matkailu ilman Tahkon osuutta) majoitusvuorokaudet kasvoivat +4,6%. Tahkolla puolestaan kirjattiin erittäin suuri +18,2% kasvu majoitusvuorokausissa. Kuopion matkailun rakenne on erittäin monipuolinen ja sen johdosta on hankala sanoa yhtä erityistä syytä matkailun kasvulle. Perinteinen vapaa-ajanmatkailu kasvua tuskin selittää, sillä suurin kasvu tapahtui perinteisten vapaa-ajan matkailun sesonkien ulkopuolella keväällä ja syksyllä. Maaliskuussa sekä marras-joulukuussa kasvoivat erityisesti vapaa-ajanmatkailu ja huhti- ja lokakuussa kasvoi puolestaan työperäinen matkailu. Tahkon kasvoi oikeastaan koko vuoden lukuun ottamatta huhti- ja kesäkuita. Tahkolla on panostettu paljon tapahtumiin ja näkyy varmasti tuloksissa. Selvä asia on myös se, että hyvissä ajoin tullut lumi loppuvuodesta 2016 edesauttoi marras- ja joulukuun upeita kasvulukuja. Samoin venäläismatkailuun saatiin pientä nousua muutaman vuoden laskusuhdanteen jälkeen.

kuukausittainen majoitusmäärien muutos Kuopiossa ja Tahkolla vuonna 2016
Majoittumisten muutos vuonna 2016 kuukausittain verrattuna vuoteen 2015 Kuopiossa ja Tahkolla.

Tahkon korjattu majoitustilasto

Tilastokeskus rekisteröi lakisääteisesti vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet. Tahkolla on kuitenkin todella merkittävä osa majoituskapasiteetista yksityisomistuksessa olevia mökkejä, joita välitysmyy esimerkiksi TAHKOcom. Vaikka TAHKOcom on alueen suurin majoitusmyyjä, ei myydyt mökkiyöpymiset kuitenkaan rekisteröidy, koska olennaista on omistajuus. Rekisteröitymättömän majoituksen määrästä saatiin käsitys keväällä 2015 valmistuneesta ”Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013”.  Selvityksessä tutkittiin rekisteröimättömän majoituksen määrää Tahkolla ja havaittiin majoituksen määrän olevan 4,3 kertaa suurempi, kuin rekisteristä näkyy. Selvityksen toteutti Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta Hilkka Lassila Savonia AMK:sta. Vuonna 2016 majoitusvuorokausia rekisteröitiin Tahkolla 115 307 kpl. Tämä luku jos kerrotaan Pohjois-Savon liiton selvityksen perusteella saadulla kertoimella, havaitaan että Tahkolla tuli kaupallisia majoituksia 495 820 kpl. Käytännössä siis Tahkolle syntyi noin puoli miljoonaa ostettua majoitusyöpymistä. Tahkon kohdalla ei pidä unohtaa myöskään yksityisten mökkien omistajien omia käyntejä. Näitä tulee vuodessa noin 250 000 kopl, eli Tahkon kokonaismajoitusvurokausien määrä on itse asiassa noin 750 000 kpl.

Lisätietoja

Wille Markkanen Kuopio-Tahko Markkinointi Oy p. 044 553 7775 email: wille.markkanen@kuopiotahko.fi

Lähteet