luuniemen juhlakenttä Iisalmi

Tapahtumakävijät ovat tyytyväisiä Ylä-Savon tapahtumiin, osoittavat juuri valmistuneet Ylä-Savon kävijätutkimustulokset. Tapahtumat arvioidaan kokonaisuutena hyväksi keskiarvolla 4,2 asteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin huono ja 5 on erittäin hyvä. Arvostetuimmiksi palveluiksi nousevat turvallisuus, henkilökunnan ystävällisyys, siisteys ja tunnelma. 90 % kyselyyn vastanneista suosittelee alueen tapahtumia ystävilleen. 60 % kävijöistä aikoo todennäköisesti tulla uudestaan. Keskimäärin vierailijat käyttävät rahaa tapahtumassa ja matkalla noin 110,00 €.

Ylä-Savon tapahtumakävijäkyselyt toteutettiin 1.5.-15.9.2017 osana Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää tapahtumamatkailun kehittämistyötä ”Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon” -hanketta. Kyselyihin vastasi yhteensä 976 henkilöä. Tapahtumakävijäkyselyjen toteutuksesta vastasi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy.

Tapahtumajärjestämisen olosuhteet hyvät – tapahtumapaikkoihin ollaan erityisen tyytyväisiä

Osana kehittämistyötä koottiin myös Ylä-Savon tapahtumajärjestäjiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia alueen tapahtumajärjestämisen olosuhteisiin sekä yhteistoimintaan liittyen syksyllä 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 21 tapahtumajärjestäjää Iisalmesta, Lapinlahdelta, Sonkajärveltä ja Vieremältä. Kyselyyn vastanneista tapahtumajärjestäjistä suurin osa (33 %) edusti kävijämäärältään 500 – 2 000 kävijän tapahtumia, 24 % vastaajista edusti 2 000 – 5 000 kävijän tapahtumia, 24 % 100 – 500 kävijän tapahtumia, 10 % 5 000 – 10 000 kävijän tapahtumia ja 9 % alle 100 hengen tapahtumia.

Kyselyyn vastanneet tapahtumajärjestäjät arvioivat tapahtumajärjestämisen olosuhteet hyviksi kaikilla paikkakunnilla. Vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo tapahtumajärjestämisen olosuhteisiin oli 4,3 asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono – 5 = erittäin hyvä. Kaikista tyytyväisimpiä oltiin tapahtumapaikkojen ja –tilojen kuntoon, kokoon, varauskäytäntöihin sekä vuokriin. Suurin osa vastaajista kertoi markkinointituen olevan tärkein asia, mihin kaivattiin tukea tapahtuman järjestämisessä. 90 % vastaajista oli kiinnostunut tapahtumien yhteismarkkinoinnista.

Alueen tapahtumatoimintaa kehitetään jatkuvasti hyvässä yhteishengessä

Kyselyjen tulosten avulla kehitetään alueen tapahtumia järjestämällä koulutuksia ja asiantuntijapalveluita alueen tapahtumajärjestäjille selvityksissä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta, ohjataan suuntaa tapahtumien yhteistoimintaan ja –markkinointiin sekä edistetään tapahtumajärjestämisen olosuhteiden kehittymistä kunnissa. Alueen tapahtumajärjestäjien yhteistyö on tiivistynyt ja yhteistoimintaa tehdään hyvässä hengessä.

Katso lisää: Ylä-Savon tapahtumakävijäkyselyn ja tapahtumajärjestäjäkyselyn tulosraportit 2017 

Jaa sivu
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail